EXÀMENS OFICIALS

Certifica el teu anglès amb Cambridge English

QUÈ SÓN

Exàmens oficials de gran rigor acadèmic que permeten acreditar el teu nivell d’anglès de manera efectiva i gratificant.

Cambridge-assessment-english-logo

AMB EL SEGELL DE GARANTIA

DE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Cambridge Assessment English és un departament de la Universitat de Cambridge, institució de prestigi mundial reconeguda per la seva excel·lència acadèmica. Com a tal, els seus exàmens reflecteixen els coneixements derivats d’una valuosa tradició docent, que combina l’experiència contrastada amb una recerca acadèmica en actualització constant.

PER QUÈ FER-LOS?

RECONEGUTS A TOT EL MÓN
PEL SEU PRESTIGI I ALT ESTÀNDARD

Els Cambridge English Qualifications són la gamma líder de títols d’anglès a tot el món, i els seus exàmens i titulacions són acceptats per més de 25.000 organitzacions en 130 països, des d’universitats i empreses a institucions internacionals.

Poden ajudar-te a accedir a l’educació superior, a millorar oportunitats laborals i a augmentar les opcions d’estudi i treball a l’estranger. Una prova de la seva alta demanda són els més de 5,5 milions d’exàmens que es fan cada any.

Woldwider-recognised-exams-mapa

SEGUINT ELS NIVELLS MECR

Els prestigiosos exàmens oficials Cambridge Assessment English segueixen els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR – CEFR en les seves inicials en anglès), un estàndard reconegut a tot el món per descriure les habilitats lingüístiques.

S’avaluen les següents competències en llengua anglesa:

Icona01

ExpresSió

oral

Icona01

ExpreSsió

lectora

Icona01

ExpresSió

auditiva

Icona04

Expressió

escrita

Icona05

Vocabulari

i gramÀtica

Icona01

EXPRESSIÓ ORAL

Icona02

EXPRESSIÓ LECTORA

Icona03

EXPRESISÓ AUDITIVA

Icona04

EXPRESSIÓ ESCRITA

Icona05

VOCABULARI I GRAMÀTICA

EXÀMENS PER A ADULTS

Per a candidats majors de 18 anys.

L’examen A2 Key correspon al nivell A2.2 del MECR i prova que pots comunicar-te en anglès en situacions simples i quotidianes. Indicat per a iniciar el teu aprenentatge de l’anglès.

Parts/prOVEs: 3

DuraDA: Prop de 2 hores

QuÈ acredita:

 • Pots comprendre i utilitzar frases i expressions bàsiques.
 • Pots comprendre l’anglès escrit a nivell elemental.
 • Pots presentar-te i respondre preguntes bàsiques sobre tu mateix.
 • Pots interactuar amb parlants d’anglès a un nivell bàsic.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT:

 • Obtens una titulació que està reconeguda mundialment.
 • Millores les teves perspectives en l’àmbit laboral, estudis i viatges.
 • Pots demostrar que posseeixes les destreses lingüístiques bàsiques per a comunicar-te en anglès.
 • Amb aquesta titulació, tindràs la confiança necessària per a abordar exàmens de nivell superior com el B1 Preliminary i el B2 First.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

L’examen B1 Preliminary correspon al nivell B1.2 del MECR i demostra que domines els aspectes fonamentals de l’anglès i posseeixes les destreses lingüístiques necessàries per a un ús quotidià.

Parts/prOVES: 3

DuRADA: Prop de 2 hores i 20 minuts

QuÈ acredita:

 • Pots llegir llibres de text i articles senzills en anglès.
 • Pots escriure cartes i correus electrònics sobre assumptes quotidians.
 • Pots prendre notes de les reunions.
 • Pots prendre consciència d’opinions i estats d’ànim en anglès parlat i escrit.

PEr quÈ És important:

 • Et permet acreditar una certa autonomia en l’ús de l’anglès.
 • Reforça el teu camí d’aprenentatge com a pas intermedi entre l’A2 Key i el B2 First.
 • Desenvolupes la teva capacitat per a comunicar-te en anglès en tasques i situacions pràctiques.
 • Obtens una valuosa titulació que s’accepta a tot el món.
 • Millores les teves perspectives pel que fa al treball, els estudis i els viatges.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

L’examen B2 First correspon al nivell B2.2 del MECR i demostra que tens les destreses lingüístiques necessàries per a viure i treballar de manera independent en un país angloparlant, així com per a estudiar cursos impartits en anglès.

Parts/prOVEs: 3

DuraDA: Prop de 3 hores i mitja

QuÈ acredita:

 • Pots comunicar-te de forma clara i efectiva.
 • Pots comprendre la informació de notícies d’actualitat.
 • Pots escriure un anglès clar i precís, així com expressar les teves opinions i entendre diferents punts de vista.
 • Pots escriure cartes, informes, històries i molts altres tipus de textos en anglès.

PEr quÈ És important:

 • És un certificat molt valorat en l’àmbit laboral, reconegut per més de 25.000 universitats i empreses de tot el món.
 • Aquest nivell és imprescindible per a graduar-se en algunes universitats espanyoles.
 • Està reconegut per institucions educatives a l’hora de fer cursos bàsics/preparatoris/primaris en països angloparlants.
 • Està reconegut per determinades institucions universitàries a l’hora de cursar programes impartits en anglès.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

L’examen C1 Advanced correspon al nivell C1.2 del MECR i demostra que tens un nivell alt en les destreses lingüístiques que cerquen les empreses i universitats.

PartS/prOVEs: 4

DURADA: Prop de 4 hores

Què acredita:

 • Pots seguir un curs acadèmic de nivell universitari.
 • Pots comunicar-te de manera efectiva a nivell administratiu i professional.
 • Pots participar amb soltesa en reunions de treball, classes i seminaris acadèmics.
 • Pots expressar-te amb un elevat nivell de fluïdesa.

PEr què és important:

 • És necessari per estudiar en universitats estrangeres de parla anglesa i recomanable per fer classes i mòduls impartits en anglès en algunes universitats espanyoles (ADE, Turisme, Màrqueting i Comunicació, Economia, Enginyeria Informàtica…).
 • És un tret diferenciador molt important a l’hora de cercar feina, perquè representa una diferència respecte a tots els alumnes que aturen el seu aprenentatge de l’anglès després d’assolir el nivell B2 First.
 • És un certificat reconegut i valorat per universitats i empreses d’arreu del món.
 • T’obre les portes a viatjar, treballar i estudiar en qualsevol part del món.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

L’examen C2 Proficiency correspon al nivell més alt del MECR: el C2.2, i demostra que domines l’anglès de manera excepcional.

Parts/prOVEs: 4

DuraDA: Prop de 4 hores

QuÈ acredita:

 • Pots estudiar programes internacionals de postgrau i de doctorat.
 • Pots negociar i persuadir de manera efectiva en l’àmbit directiu en una empresa internacional.
 • Pots comprendre les idees principals de textos complexos.
 • Pots parlar sobre assumptes complexos o delicats i abordar amb fluïdesa qüestions problemàtiques.

PEr quÈ És important:

 • Prova que domines l’anglès al més alt nivell i que pots comunicar-te amb total seguretat en qualsevol entorn.
 • Obtindràs les destreses en anglès necessàries per assolir l’èxit en entorns acadèmics o professionals de molt alt nivell.
 • Aquest nivell és imprescindible en alguns llocs de treball dins de sectors en els quals l’anglès és l’idioma dominant.
 • El teu nivell d’anglès no serà un impediment per accedir a qualsevol universitat en la qual vulguis estudiar en anglès.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

EXÀMENS PER A JOVES

Exàmens For Schools

Amb el mateix format i validesa que els exàmens per a adults però amb temes més adequats per a adolescents – alumnes en edat escolar de 12 a 17 anys.

L’examen A2 Key for Schools correspon al nivell A2.2 del MECR, i prova que pots comunicar-te en anglès en situacions simples i quotidianes. A més, serveix de preparació per a titulacions posteriors.

Parts/prOVEs: 3

DuraDA: Prop de 2 hores

QuÈ acredita:

 • Acredita el mateix nivell del MECR que l’A2 Key, però el contingut es dirigeix a alumnes en edat escolar.
 • Pots comprendre frases i utilitzar expressions bàsiques.
 • Pots comprendre i utilitzar l’anglès escrit elemental.
 • Pots presentar-te i respondre preguntes bàsiques sobre tu mateix.
 • Pots interactuar en anglès a un nivell bàsic.
 • Pots comprendre notícies curtes i instruccions senzilles.
 • Pots escriure notes curtes i senzilles.

RAONS PER FER-LO:

 • Et prepara amb les destreses necessàries per tenir èxit en el treball i en els estudis.
 • És el pas següent després dels exàmens StartersMovers i Flyers, i també un bon punt de partida perquè els alumnes de primària comencin a aprendre anglès.
 • S’integra amb facilitat en el pla d’estudis dels col·legis.
 • Forma part d’un conjunt d’exàmens que ofereix una progressió gradual als alumnes.
 • Proporciona la confiança necessària per a la preparació d’exàmens d’anglès de nivell superior, com el B1 Preliminary for Schools.
 • Disposes de guiatge i suport integral, tant a l’hora de preparar els exàmens com en la seva gestió i administració.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

L’examen B1 Preliminary for Schools correspon al nivell B1.2 del MECR, i demostra que domines els aspectes fonamentals de l’anglès i que posseeixes les destreses lingüístiques necessàries per a un ús quotidià.

Parts/prOVEs: 3

DuraDA: Prop de 2 hores i 20 minuts

QuÈ acredita:

 • Acredita el mateix nivell del MECR que el B1 Preliminary, però el contingut es dirigeix a alumnes en edat escolar.
 • Pots llegir llibres de text i articles senzills en anglès.
 • Pots escriure cartes i correus electrònics sobre assumptes quotidians.
 • Pots comprendre informació objectiva.
 • Pots prendre consciència d’opinions i estats d’ànim en l’anglès parlat i escrit.

RAONS PER FER-LO:

 • És el pas intermedi entre l’A2 Key for Schools i el mundialment reconegut B2 First for Schools.
 • S’integra amb facilitat en el pla d’estudis de les escoles i centres educatius.
 • Forma part d’un conjunt d’exàmens que ofereix una progressió gradual als alumnes.
 • Proporciona la confiança necessària per a la preparació d’exàmens d’anglès de nivell superior, com el B2 First.
 • Disposes de guiatge i suport integral, tant a l’hora de preparar els exàmens com en la seva gestió i administració.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

L’examen B2 First for Schools correspon al nivell B2.2 del MECR, i demostra que posseeixes les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar-te en un entorn angloparlant en la vida real.

Parts/prOVEs: 4

DuraDA: Prop de 3 hores i mitja

QuÈ acredita:

 • Acredita el mateix nivell del MECR que el B2 First, però el contingut es dirigeix als alumnes en edat escolar.
 • Pots comunicar-te de manera clara i efectiva, expressant opinions i presentant arguments.
 • Pots escriure un anglès clar i precís, que permeti expressar opinions i explicar els avantatges i desavantatges de diferents punts de vista.
 • Pots comprendre la informació de notícies d’actualitat.
 • Pots escriure cartes, informes, històries i molts altres tipus de textos en anglès.

RAONS PER FER-LO:

 • Obtens una titulació reconeguda mundialment, per més de 25.000 universitats i empreses d’arreu del món.
 • Aquest nivell és imprescindible per graduar-se en algunes universitats espanyoles.
 • Està reconegut per institucions educatives a l’hora de fer cursos bàsics/preparatoris/primaris en països angloparlants.
 • Està reconegut per determinades institucions universitàries a l’hora de cursar programes impartits en anglès.
 • És una excel·lent manera de preparar-se per a exàmens de nivell superior, com el C1 Advanced.
 • S’integra amb facilitat en el pla d’estudis de les escoles i centres educatius.
 • Forma part d’un conjunt d’exàmens que ofereix una progressió gradual als alumnes.
 • Disposes de guiatge isuport integral, tant a l’hora de preparar els exàmens com en la seva gestió i administració.

VOLS PREPARAR-TE PER A L’EXAMEN?

EXÀMENS PER A NENS

Exàmens Young Learners (YLE)

Motivadors i divertits. Pensats per orientar l’aprenentatge i comprovar el progrés de nens que cursen educació primària, entre els 7 i 11/12 anys.

L’examen Pre A1 Starters correspon al nivell Pre-A1 del MECR, i és el primer dels tres exàmens Cambridge dissenyats per als més petits (Young Learners). Ideals per a iniciar el seu camí en l’aprenentatge de l’anglès de manera divertida i anar adquirint confiança.

Parts/prOVEs: 3

DuraDA: Prop de 45 minuts

EN QUÈ ELS AJUDA:

 • Comencen a adquirir l’hàbit de gaudir de continguts en anglès: llibres, cançons, programes de televisió, dibuixos animats i pel·lícules per a la seva edat.
 • Comencen a comprendre continguts bàsics en anglès.
 • Els permetrà fer amics a tot el món quan siguin una mica més grans.

RAONS PER FER-LO:

 • No hi ha aprovat o suspens; tots els nens reben un certificat per celebrar els seus assoliments i motivar-los en la seva progressió.
 • L’examen empra situacions quotidianes de la vida real.
 • Les proves estan redactades al voltant de temes que resulten familiars i se centren en les destreses que són necessàries per a comunicar-se en anglès de manera efectiva, és a dir: comprensió auditiva (Listening), expressió oral (Speaking), comprensió de lectura (Reading) i expressió escrita (Writing).
 • L’examen cobreix totes les varietats importants de l’anglès.
 • Compta amb una àmplia gamma de recursos gratuïts i per subscripció a Cambridge per a tu.
 • Permet als alumnes anar familiaritzant-se amb els exàmens Cambridge.

VOLS PREPARAR L’EXAMEN?

L’examen A1 Movers correspon al nivell A1 del MECR i és el segon dels tres exàmens Cambridge dissenyats per als més petits (Young Learners). Ideals per a iniciar el seu camí en l’aprenentatge de l’anglès de forma divertida i anar adquirint confiança.

Parts/pROVEs: 3

DuraDA: Prop d’1 hora

EN QUÈ ELS AJUDA:

 • Introdueixen els nens en l’anglès parlat i escrit d’ús quotidià.
 • Són un excel·lent mitjà perquè adquireixin confiança i millorin el seu anglès.
 • Aprenen a comprendre instruccions bàsiques i a participar en converses senzilles.
 • Ja poden comprendre avisos, instruccions o informacions bàsiques.
 • Aprenen a completar formularis bàsics i escriure notes que incloguin hores, dates i llocs.

RAONS PER FER-LO:

 • No hi ha aprovat o suspens; tots els nens reben un certificat per a celebrar els seus assoliments i motivar-los en la seva progressió.
 • L’examen empra situacions quotidianes de la vida real.
 • Les proves estan redactades al voltant de temes que resulten familiars i se centren en les destreses que són necessàries per a comunicar-se en anglès de manera efectiva, és a dir: comprensió auditiva (Listening), expressió oral (Speaking), comprensió de lectura (Reading) i expressió escrita (Writing).
 • L’examen cobreix totes les varietats importants de l’anglès.
 • Compta amb una àmplia gamma de recursos gratuïts i per subscripció a Cambridge per a tu.
 • Permet als alumnes anar familiaritzant-se amb els exàmens Cambridge.

VOLS PREPARAR L’EXAMEN?

L’examen A2 Flyers correspon al nivell A2 del MECR i és el tercer dels tres exàmens Cambridge dissenyats per als més petits (Young Learners). Ideals per a iniciar el seu camí en l’aprenentatge de l’anglès de manera divertida i anar adquirint confiança.

Parts/prOVEs: 3

DuraDA: Prop d’1 hora i 15 minuts

EN QUÈ ELS AJUDA:

 • Introdueixen els nens en l’anglès parlat i escritd’ús quotidià.
 • Són un excel·lent mitjà perquè adquireixin confiança i millorin el seu anglès.
 • Poden comprendre l’anglès escrit a nivell elemental.
 • Poden comunicar-se en situacions que resultin familiars.
 • Poden comprendre i usar frases i expressions bàsiques.
 • Poden interactuar amb persones que parlin anglès a poc a poc i amb claredat.

RAONS PER FER-LO:

 • No hi ha aprovat o suspens; tots els nens reben un certificat per a celebrar els seus assoliments i motivar-los en la seva progressió.
 • L’examen empra situacions quotidianes de la vida real.
 • Les proves estan redactades al voltant de temes que resulten familiars i se centren en les destreses que són necessàries per a comunicar-se en anglès de manera efectiva, és a dir: comprensió auditiva (Listening), expressió oral (Speaking), comprensió de lectura (Reading) i expressió escrita (Writing).
 • L’examen cobreix totes les varietats importants de l’anglès.
 • Compta amb una àmplia gamma de recursos gratuïts i per subscripció a Cambridge per a tu.
 • Permet als alumnes anar familiaritzant-se amb els exàmens Cambridge.

VOLS PREPARAR L’EXAMEN?

Assegura el teu nivell:

Test-icono

ETS UN CANDIDAT/A PARTICULAR

…i dubtes sobre a quin nivell inscriure’t?

Assegura el teu nivell:

Test-icono

ETS UN CANDIDAT/A PARTICULAR

…i dubtes sobre a quin nivell inscriure’t?

INFORMA-TE’N ARA

Contacta amb nosaltres escrivint a:

exams@cambridgeschool.com

O si ho prefereixes, truca’ns al:

(+34) 93 870 20 01

Logo_Cambridge_Assesment_english